Pretraga
Close this search box.

ZNAMENITOSTI ČUKARICE: Crkve i hramovi II deo

CRKVA ROĐENJA BOGORODICE Velika Moštanica

Crkva u Velikoj Moštanici je izgrađena 1858. Ikonostas je rađen 1906. godine, a pored njega postoji nekoliko značajnih starih ikona i predmeta primenjene umetnosti. U ovoj crkvi, što inače nije slučaj sa ostalima u okolini Beograda, ima dosta starih i značajnih knjiga iz 19. veka. I pored brojnih ratova, sačuvana je crkvena dokumentacija iz vremena kada je crkva i sagrađena (crkveni protokoli, računske knjige, knjige rođenih, krštenih i umrlih…). Crkva je, zajedno sa Boračkim grobljem, 1983. proglašena za spomenik kulture.

CRKVA SVETOG KRALJA STEFANA DEČANSKOG
Železnik

Crkva je sagrađena 1906. na mestu starog seoskog groblja, preko puta škole, verovatno na temeljima starije bogomolje. Nadgrobni spomenici ovog groblja su bili iskorišćeni za zidanje temelja crkve od kamenih blokova. Podignuta je zahvaljujući velikoj donaciji ktitorke Katarine Jovanović, u kripti hrama nalazi se i njena porodična grobnica, a hram je posvećen Svetom Stefanu Dečanskom – njenoj krsnoj slavi. Crkvu je projektovao arh. Dragomir Tadić. To je jednobrodna građevina bez kubeta, sa polukružnom (spolja petostranom) apsidom na istočnoj i malom pripratom na zapadnoj strani. Zasvedena je poluobličastim svodom sa dva potporna luka koja dele naos na tri kompartimenta. Pored ulaza u hram, sa zapadne strane, 1961. je podignut manji vestibal sa zvonikom koji je zidan tako da oponaša srpsko-vizantijsku graditeljsku školu, sa karakterističnom polihronijom zidnih površina. U porti hrama je nedavno izgrađen parohijski dom i kapela.

Tagovi:

Pročitajte još: