Veći stepen zaštite za Adu Ciganliju

Pokrenute su inicijative da se posebno zaštiti Ada Ciganlija.

Pokrenuta je procedura da Ada Ciganlija bude zaštićena kao „predeo izuzetnih odlika“. U informaciji na sajtu Ministarstva ističe se značaj Ade sa aspekta očuvanja biološke raznovrsnosti kao stanište brojne divlje flore i faune, posebno retkih i osetljivih vrsta makrogljiva.

Značajna je i kao sastavni deo međunarodnog ekološk

og koridora koji čini reka Sava i obalni pojasevi koji se protežu duž njenog toka.

Navodi se da je Ada na reci Savi oko šest kilometara od centra Beograda, na području gradskih opština Čukarica i Savski venac.

U obuhvatu područja osim rečnog ostrva je i Savsko jezero i sa njime povezano taložno jezero, sa njihovim obalnim zonama, uključujući i nasipe koji Adu povezuju sa obalom, kao i Čukarički rukavac sa obalnom zonom gde se uliva Topčiderska reka.

PIO „Ada Ciganlija“ obuhvata površinu od 471 hektara na kojoj se utvrđuju režimi zaštite drugog i trećeg stepena.

Zaštićeno područje je sa više od 95 posto u vlasništvu grada Beograda, a ima i 2,4 posto privatnog vlasništva.

Do zaštite dolazi na osnovu studije Zavod za zaštitu prirode Srbije.

RTS.rs

Tagovi:

Pročitajte još: