SPISAK ULICA NA ČUKARICI KOJE SUTRA NEĆE IMATI STRUJU

09:00 – 16:00
ŽIVOJINA TABAKOVIĆA: 2
ZELENČEVA: 2A-16,20-22,1-7,11-21
LIPOVAČKA: 2-18B,22-26,96A,21-25A
MILIJE MARINKOVIĆA: 2,6,1-7
MLINSKA: 2-6,1-3
PRVOG MAJA 10 DEO: 2,6-12,3-5
PRVOG MAJA 11 DEO: 6-12,1-11
PRVOG MAJA 2 DEO: 2-4,8,14,7-17B
PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7
PRVOG MAJA: 2-4,8-46,50-72,76-88,92-160,164-166,1-1,5-61,65-117,121-121,127-135,155-157B,171
Prvog Maja 4 Deo: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113,

Moštanica:
SEDMOG JULA: 1-3
STANIĆEVA: BB,2-8,1-3,7-27
STEVANA STEVANOVIĆA: 2-8,1-3,7-11.

Tagovi:

Pročitajte još: