Saveti poljoprivrednicima u cilju sprečavanja virusa svinjske kuge na Čukarici

U cilju preventivnog delovanja, radi sprečavanja širenja virusa afričke kuge svinja, Gradska opština Čukarica, u saradnji sa Naučnim institutom za veterinarstvo Srbije, organizovala je u petak, u prostorijama MZ „Rušanj“, savetodavno predavanje o ovoj zaraznoj bolesti, njenoj prevenciji i suzbijanju.

Preventivno savetovanje otvorio je član Veća opštine Čukarica zadužen za privredu i poljoprivredu, Nikola Đukanović koji je istakao da Čukarica nema prijavljenih slučajeveva virusa afričke svinjske kuge na svoj teritoriji, te da je sastanak i organizovan sa ciljem da se čukarički poljoprivrednici koji se bave uzgojom svinja, na vreme upoznaju kako da sprovode preventivne mere da do zaraze ne dođe“, naglasio je Nikola Đukanović dodajući da je važno da poljoprivrednici budu upoznati sa simptomima i prirodom bolesti, a posebno zbog toga što su zabeleženi prvi slučajevi na teritoriji Beograda da je bitno pravovremeno reagovati.

Na predavanju su prisustvovali direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije Dobrila Jokić – Dimić , profesor dr Milutin Đorđević, šef katedre za zoohigijenu Faklulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i dr Božidar Savić, viši naučni sadadnik NIS-a.
Govoreći o ovoj opasnoj zaraznoj bolesti, struči saradnici Veterinarskog instituta su naglasili da je afrička kuga smrtonosna bolest za sve kategorije svinja i da se bolest šitri kontaktom zaraženih sa zdravim životinjama, tako da je eutanazija jedina moguća, jer lečenja i vakcine nema..

„Potrebno je naglastiti da ovo oboljenje ne predstavlja opasnost za ljude i druge životinje“, ističu doktori NIVS-a.

S obzirom na oopasnost ove zarazne bolesti za svinje, poljoprivrednici, koji se bave uzgojom , treba da budu upoznati sa simptomima, načinima šironja i pre svega preventivnim merama da do virusa ne dođe., naglašeno je na skupu.

Pored sprečavanja kontakta sa zaraženim životinjama, preventivne mere uključuju i sprečavanje hranjenja svinja pomijama, izbegavanje pašnog držanja svinja, te postavljanja dezobarijera na ulazu i izlazu u objekat gde se drže svinje. Naime, bolest se lako širi i to najviše kontaminiranom hranom za svinje, opremom i insektima i zato se moraju preduzeti mere da se stočni fond adekvatno zaštiti. Stručnjaci ističu da su pravovremene reakcije u suzbijanju širenja virusa najvažnije i zato je važno i prepoznati simptome oboljevanja, a to su iznenadno uginuće jedne ili više svinja, gupiat apetita, povišena telesna temperatura, otežano kretanje i disanje životinja.

Postavljajući konkretna pitanja poljoprivrednici sa Čukarice, posebno iz Rušnja i Železnika koji se bave uzgojom svinja , dobili su sve potrebne informacije kako da svoj uzgoj zaštite od ovog oboljenja, a bili su u prilici i da saznaju više o merama koje će Ministarstvo poljoprivrede preduzimati kada je u pitanju naknda štete u slučaju pojave bolesti.

Tagovi:

Pročitajte još: