Pretraga
Close this search box.

Raspisan javni poziv za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ulica Dositeja Obradovića i Rada Brankovića na Čukarici

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je javni poziv za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ulica Dositeja Obradovića i Rada Brankovića u Ostružnici. Procenjena vrednost tendera je 5 miliona dinara bez PDV-a, a kao početak izrade smatraće se dan uvođenja dobavljača u posao, a ukupan rok završetka podrazumeva predaju kompletne tehničke dokumentacije naručiocu.

 

Kako je objašnjeno, tehnička dokumentacija se izrađuje u dve odvojene celine. Jedna je dokumentacija za izgradnju dela ulica Rada Brankovića i Dositeja Obradovića sa pripadajućom infrastrukturom za potrebe pribavljanja građevinske dozvole i izvođenja radova, a drugi deo dokumentacije odnosi se za rekonstrukciju deonice vodovoda i izgradnju deonice kišne kanalizacije u Karađorđevoj ulici u cilju priključenja novoprojektovane mreže u planiranim saobraćajnicama na postojeću mrežu.

 

– Predmet tehničke dokumentacije je izgradnja Ulice Rada Brankovića, od raskrsnice sa Karađorđevom ulicom do slepog završetka predviđenog planskim dokumentom, u dužini od oko 760 metara sa pratećom infrastrukturom i deo Ulice Dositeja Obradovića, od ulice Rada Brankovića do ulice Dušana Manojlovića u dužini od oko 582 metra sa pratećom infrastrukturom, prema važećem planskom dokumentu. Planirana regulacija Ulice Rada Brankovića do raskrsnice sa ulicom Dositeja Obradovića iznosi 9 metara (širina kolovoza 6 metara i obostrani trotoari širine po 1,5 metara – precizirano je u tenderskoj dokumentaciji i napomenuto da od raskrsnice sa Dositeja Obradovića, širina regulacije ulice Rada Brankovića iznosi 8 metara (širina kolovoza 5,5 metara, sa desnim trotoarom širine 1,5 metara i levim trotoarom širine 1 metar).

 

– Ukoliko se tokom izrade tehničke dokumentacije ukaže potreba za faznom realizacijom izgradnje predmetnih saobraćajnica, potrebno je dokumentaciju formirati na način da svaka od faza bude odvojena tehnička dokumentacija – stoji u tenderu

 

U tenderskoj dokumentaciji naglašeno je i da se u okviru obuhvata izgradnje predmetnih saobraćajnica nalaze stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti koje je za potrebe izgradnje saobraćajnica potrebno srušiti. Objekti koji se ruše su grupisani u oko petnaest celina, po spratnosti su uglavnim prizemni i prizemni sa potkrovljem, nekolicina objekata je sa spratom i potkrovnjem i izgrađeni su od savremenih materijala. Površina predmetnih objekata koje je potrebno srušiti ukupno iznosi oko 2000 kvadrata.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 4. decembar

Tagovi:

Pročitajte još: