JEDINSTVENA PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA ZA SVE MERE ENERGETSKE SANACIJE NA ČUKARICI

Na osnovu tačke IX stav 2. i 3. Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Gradske opštine Čukarica, raspisanog dana 05.08.2022. godine, izmenjenog (produžetak roka za podnošenje prijava) dana 02.09.2022. godine, Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine na teritoriji GO Čukarice, na svojoj 10. sednici, III-04 broj 06-95/2022, većinom glasova utvrdila je

JEDINSTVENU PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA ZA SVE MERE ENERGETSKE SANACIJE:

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju Jedinstvene preliminarne rang liste, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste, u zgadi Gradske opštine Čukarica, kancelarija 217.

Na Jedinstvenu preliminarnu rang listu podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu Gradske opštine Čukarica.

Tagovi:

Pročitajte još: