Izgradnja pasarele na Obrenovačkom putu kod „Tempa“ na Čukarici

Tokom izvođenja radova na izgradnji pasarele na Obrenovačkom putu kod „Tempa“ na delovima KP 12707/1, 12707/14 i 12707/32 KO Čukarica u okviru regulacije Savske magistrale, u skladu sa faktičkim stanjem na terenu – prva faza gradnje, a zbog ispitivanja čelične konstrukcije probnim opterešenjem, koje izvodi Grad Beograd, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. biće zatvoren saobraćaj, po fazama:

  • Faza 1: zatvoren saobraćaj, zauzet deo kolovoza (desna kolovozna traka, smer ka Obrenovcu) i trotoara (ispred „Tempa“ i ispred „Citroena“) na Savskoj magistrali (Obrenovački put kod „Tempa“), u vremenskom periodu od 23.11.2022. godine od 22.00. časa do 24.11.2022. godine do 05 časova;
  • Faza 2: zatvoren saobraćaj, zauzet deo kolovoza (desna kolovozna traka, smer ka Beogradu) i trotoara (ispred „Tempa“ i ispred „Citroena“) na Savskoj magistrali (Obrenovački put kod „Tempa“), u vremenskom periodu od 24.11.2022. godine od 22.00. časa do 25.11.2022. godine do 05 časova.

Tagovi:

Pročitajte još: