I na opštini Čukarica pokrenuta kampanja „Vratimo trotoare pešacima“

U cilju što boljeg regulisanja uličnog parkiranja, Sekretarijat za saobraćaj pokreće inicijativu koja treba da ublaži posledice izazvane nepoštovanjem komunalnih i saobraćajnih propisa i nepropisnim parkiranjem vozila na mestima koja za tu namenu nisu predviđena.

Nakon kontinuirane analize stanja saobraćajne situacije u gradu, čestih prijava građana, sveobuhvatnog rada opštinskih i gradskih komunalnih službi, kao i delovanjem saobraćajne policije na rešavanju problema i sprečavanju nepropisnog parkiranja vozila, Sekretarijat za saobraćaj poziva građane da putem ZAHTEVA predlože lokacije i poteze ulica na kojima bi bilo potrebno izvršiti ugradnju saobraćajnih zapreka kako bi se pešacima omogućilo korišćenje trotoara na kojima je uočeno kršenje propisa i nepoštovanje zabrane parkiranja vozila, kao i drugih saobraćajnih površina koje nisu namenjene za parkiranje vozila.

Predstavnici Sekretarijata za saobraćaj će obilaskom predloženih lokacija, definisati prioritete i u skladu sa važećim propisima izdavaće uslove za postavljanje saobraćajne opreme koja ima za cilj da onemogući nepropisno parkiranje.

Podnosioci zahteva će moći u skladu sa izdatim uslovima samostalno o svom trošku izvršiti postavljenje saobraćajne opreme ili će taj posao obaviti gradsko preduzeće zaduženo za poslove iz ove oblasti.

Tagovi:

Pročitajte još: